กรมการค้าฯเผยราคาสินค้ามีค.มีแนวโน้มขยับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้า อุปโภค บริโภค ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ราคาสินค้าชะลอตัวลงเล็กน้อย จากการที่ผู้ประกอบการมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง เพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย โดยราคาสินค้า ที่ยังคงมีราคาทรงตัว อาทิ ปูนซิเมนต์ เหล็กเส้น สายไฟฟ้า โดยสินค้ารายการอื่น ที่ผู้ประกอบการขอปรับราคา ทางกรมยังไม่อนุญาตให้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น อาทิ น้ำปลา
และสินค้าของใช้ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ถัดไป สินค้าในเนื้อสุกร อาจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยตามภาวะตลาด ที่ลูกสุกรโตช้า จากอากาศร้อน และมีความต้องการบริโภคมากขึ้น อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวอีกว่า สินค้าเกษตรยังอยู่ในภาวะปกติ โดยมีการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด และสินค้าที่คาดว่า จะมีราคาแพงขึ้นจากอากาศแห้งแล้ง อาทิ มะนาว