ทริสฯเพิ่มอันดับเครดิตไทยเบฟฯ เป็น AA-

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ "AA" จาก "AA-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยสะท้อนสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัท ในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ตลอดจนความสามารถ ในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ธุรกิจเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ และธุรกิจอาหารที่กำลังเติบโต และฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ การเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และมีคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์ ช่วยเอื้อให้บริษัทได้ประโยชน์จากการประหยัด จากขนาด และการกระจายผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่าย ที่กว้างขวาง

สำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ รายหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และครองส่วนแบ่งการตลาด ในอันดับต้นๆ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทย โดยเฉพาะ
ตลาดอีโคโนมิค มีกำลังการผลิตภายในประเทศต่อปี ในผลิตภัณฑ์เบียร์ ที่ระดับ 1,550 ล้านลิตร และสุราที่ 819 ล้านลิตร โดยมียอดขาย 107,969 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.4