พฤติชัยเผยเงินนอกงบประมาณ53สูงถึง1.89ลล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดงานสัมมนา โครงการวิจัยเรื่องบทบาทของเงินนอกระบบกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกล่าวว่า เงินนอกงบประมาณในปีนี้ มีอัตราที่สูงมาก มีจำนวนประมาณ 1.89 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเงินในงบประมาณด้วยซ้ำ ดังนั้น ใน 103 กองทุน จะต้องมีการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการวิจัยออกมาว่า กองทุนไหนมีความจำเป็น โดยดูจากต้นทุนและผลงานที่ออกมา ซึ่งล่าสุดต้นปีนี้ได้มีการยุบกองทุนไปแล้ว 4 กองทุน ตามมติ ครม. แต่ขณะนี้กำลังพิจารณาอีก 5 - 6 กองทุน เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของผลงานค่อนข้างน้อยและตัวเลขของการใช้งบประมาณ ส่วนการจะเพิ่มกองทุนนั้น กำลังพิจารณาในการเพิ่มกองทุนเกษตรกร

รมช.คลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินนอกงบประมาณ มีความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังของภาครัฐ เพราะการใช้เงินในงบประมาณ อาจจะต้องใช้เวลาปรับกฎเกณฑ์หลายๆ ด้าน