เชื่อMOBชาวนามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงปัญหาการชุมนุมประท้วงของชาวนาในพื้นที่ต่าง ๆ ว่า ไม่ได้เกิดจากปัญหาในโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก ขณะนี้ชาวนายังได้รับผล
กระทบจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหา จึงได้มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรง ทั้งนี้ ยอมรับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น มีความเชื่อมโยงทางการเมือง เพราะเชื่อ
ว่า มีนักการเมืองที่ได้รับผลกระทบในลักษณะของการเสียผลประโยชน์ ตามโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาล จึงมีการปลุกระดมส่งผลให้ชาวนามารวมตัวเพื่อชุมนุม

พร้อมกันนี้ นายไตรรงค์ ย้ำด้วยว่า รัฐบาลเข้าใจและเห็นใจปัญหาของชาวนา ซึ่งยืนยันว่า การประกันราคาข้าว เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด เพราะหากยังเป็นระบบของการรับจำนำประชาชน จะได้รับประโยชน์เพียง 3 แสนราย
แต่เมื่อเข้าโครงการประกันราคา ประชาชนจะได้รับประโยชน์ กว่า 3 ล้านราย ทั้งนี้ ชาวนาเองก็ต้องใจเย็น เพราะเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหา ในระยะยาว