นักท่องเที่ยวไม่ตื่นการเมืองในประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้น แต่จากการติดตามสถานการณ์ของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังพบว่า นักท่องเที่ยวไม่ตื่น
ตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สะท้อนได้จากการที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม เมื่อเทียบกับช่วงปี 2551 ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.47 และในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกกว่าร้อยละ 10 โดยนักท่อง
เที่ยว มีค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินรายละกว่า 5,000 บาท

ด้าน นายประกิตติ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การขยายมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ โดยเฉพาะการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย จะทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศจีนและอินเดีย มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางการท่องเที่ยวคาดว่า เป้าหมายนักท่องเที่ยวในปีนี้จะอยู่ที่ 15.5-16 ล้านคน จะเป็นไปได้ไม่ยาก