วิปฝ่ายค้าน ยัน ยื่นอภิปรายรัฐ มี.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมค้าน หรือ วิปค้าน แถลงยืนยันว่า ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ภายในเดือนมีนาคมนี้ อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการ ใน
ข้อกฎหมายการกำหนดตัวบุคคล ที่จะอภิปราย ส่วนการเสนอชื่อบุคคล เป็นนายกรัฐมนตรี แนบท้ายไปกับการยื่นญัตตินั้น เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรค จะทำความเห็นเสนอต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรค ซึ่งจะต้องเป็นคนภาย
ในพรรคเท่านั้น

โดยเชื่อว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานส.ส. พรรคเพื่อไทย จะทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมกันนี้ นายวิทยา ยืนยันว่า ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการสนับสนุน ให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหว ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง วันที่ 14 มี.ค.

นอกจากนี้ ประธานวิปฝ่ายค้าน ยังกล่าวถึงกรณีที่ วิปรัฐบาลจะยื่นถอดถอน พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า เป็นเพราะเขาไม่อยากให้พ.อ.อภิวันท์ อยู่เป็นเป็นเสี้ยนหนามมากกว่า ซึ่งการปลดนั้นไม่สามารถปลด พ.อ.อภิวันท์ ออกจากตำแหน่งดังกล่าวได้ นอกจาก พ.อ.อภิวันท์ จะลาออกเอง