ยันเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งได้ร้อยละ85

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ว่า ในส่วนของงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งในปีนี้ มีวงเงินกว่า 350,000 ล้านบาท ขณะนี้
สามารถเบิกจ่ายไปแล้ว ประมาณ 85,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง กำลังเดินหน้าชี้แจงหน่วยงาน ที่โครงการลงทุนมาแล้ว เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เชื่อว่า มาตรการเร่งรัดที่ออกมากระตุ้นเป็นระยะ จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการไทยเข้มแข็งปีนี้ สามารถเบิกจ่ายได้ ประมาณร้อยละ 85 ของวงเงินทั้งหมด หรือ คิดเป็นวงเงินลงทุนกว่า 278,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2553 วงเงินกว่า 1,700,000 ล้านบาท ยืนยันว่า ไม่มีปัญหา โดยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนงบลงทุนได้เบิกจ่ายไปแล้ว
ถึงร้อยละ 25 ตามเป้าหมายที่วางไว้ มั่นใจว่า ปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลจะสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมได้ตามเป้าหมายกว่าร้อยละ 94 ของวงเงินทั้งหมด