ไอซีทีตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริงคดียึดทรัพย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ต.(หญิง)ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวภายหลังเรียกประชุมคณะผู้บริหารประจำกระทรวง ว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ โดยมีนักกฎหมาย นักการเงิน และตัวแทนดีเอสไอ เข้าร่วม ซึ่งจะนำคำพิพากษามาพิจารณาว่า บุคคลใดกระทำผิดลักษณะใด รวมทั้งเกิดความเสียหายเป็นเงินเท่าใด พร้อมรายงานให้รัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงไอซีที มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ การแปรค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต การแก้ไขสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน และการอนุมัติการใช้สัมปทานดาวเทียม ซึ่ง 2 ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ที่ต้องตั้งกรรมการตรวจสอบ ส่วนดาวเทียมจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงโดยตรง ในฐานะคู่สัญญากับ บริษัท ชินแซทเทลไลท์

อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูว่าภายใน 30 วันนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ หากไม่ยื่น จะดำเนินการไปตามขั้นตอนการฟ้องแพ่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุถึงตัวเลขได้ แต่โดยหลักการรัฐต้องไม่เสียหาย