ผู้นำอาเซียนเตรียมประกาศฟื้นตัวเศรษฐกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากที่ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 16 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ การเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การขนส่ง บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งให้อาเซียนปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบภายใน อีกทั้งทบทวนนโยบายด้านการค้า เพื่อสร้างความโปร่งใส ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มในเชิงลึกต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแถลงการณ์ของผู้นำในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของอาเซียน เพื่อประกาศในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 16 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในช่วงเดือน เม.ย.นี้ เพราะขณะนี้ยอมรับว่าภายใต้กรอบความร่วมมืออาฟตา ทำให้การค้า การลงทุนระหว่างกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกาศร่างดังกล่าว เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและประชาคมโลกในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภูมิภาค โดยไทยได้เสนอให้รวมเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้การค้าในกลุ่มอาเซียนมีมากกว่า 200,000 ล้านบาท น่าจะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด