กทช.ปัดไม่มีอำนาจสอบสัญญาสัมปทานทีโอที

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวถึง กรณีที่กระทรวงการคลัง มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสัญญาสัมปทานระหว่าง บมจ. ทีโอที กับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคดียึดทรัพย์ว่า กทช. ไม่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบสัญญาดังกล่าว แต่จะนำสำนวนการตัดสินมาพิจารณาหารายละเอียดว่า กระทบต่อระเบียบของ กทช. หรือไม่ และจะดำเนินนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทช. ชุดใหม่ จำนวน 4 ราย ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ได้เข้าปฏิบัติ
หน้าที่ ในวันที่ 2 มี.ค. เป็นวันแรก โดยประกาศผลักดันใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2100 กิกะเฮิร์ตซ์ ให้สามารถเปิดประมูลได้ภายในปีนี้