ครม.ต่อมาตรการท่องเที่ยว อีก 1 ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติ การต่อมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวบางมาตรการออกไปอีก 1 ปี เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในปี 2553
มียอดเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ที่ 15.5 ล้านคน หลังในปี 2552 มีนักท่องเที่ยว เพียง 14 ล้านคน ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2551 และทำรายได้อยู่ที่ 5.27 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 ส่วนรายได้ในปี 2553 นั้น ยังไม่ได้มีการตั้งเป้าไว้
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไม่มีมติ ต่ออายุโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ในปี 2551 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 53 เพื่อรองรับเกษตรกรบางส่วน ที่ยังตกค้าง