บีบคอท่าเรือทำประกันภัยเพิ่ม

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ตนมีแนวคิดที่จะเพิ่มการทำประกันภัยให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือและการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รวมทั้งเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมการในท่าเรือฯ แต่ละแห่งร่วมกันทำประกันภัยเพิ่มเติม จากปัจจุบันทำประกันภัยสินค้าหรือวัตถุอันตราย โดยจะให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุอันตรายหรือผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงท่าเรือแต่ละแห่งด้วย ให้มีลักษณะคล้ายกับการทำประกันภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีประกันชั้น 1-3 ให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในช่วงปลายปี 52 ที่ท่าเรอแหลมฉบัง

ผมจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาเรื่องนี้ ว่าทำได้หรือไม่อย่างไร มีกฎระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อแนวคิดที่จะทำประกันภัยฯ เพิ่มเติมหรือไม่ คาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปเรื่องเร็วๆ นี้ หากทำประกันเพิ่มเติมได้จริง เมื่อเกิดเหตุ ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และไม่ต้องมานั่งโต้เถียงกันด้วยว่า ใครผิด ใครต้องรับผิดชอบ โดยแนวทางการทำประกันภัยฯ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการ ฯลฯ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในปี 53 ซึ่งเป็นปีแห่งความปลอดภัย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวสามารถทำได้ เพราะในต่างประเทศก็ทำเช่นเดียวกัน และไม่ซ้ำซ้อนกับประกันภัยที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือทำแต่อย่างใด

ประเด็นอยู่ที่แต่ละบริษัทจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าไร ในการจัดทำประกันภัย เพราะเงินประกันแต่ละส่วนจะครอบคลุมจำนวนสินค้าและความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่าเกิดเหตุที่ทำให้มีอันตรายร้ายแรง เช่นเดียวกับอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ต้องทำประกันภัยเพื่อดูแลรับผิดชอบบุคคลภายนอกด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด