รมว.ICTสั่งฝ่ายกม.ดูสัญญาสัมปทานมือถือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณารายละเอียดของสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ สัญญาสัมปทานดาวเทียม และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยหักออกจากค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือ โดยให้ยึด คำตัดสินของศาลในการพิจารณา นอกจากนี้จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขสัญญาแต่ละครั้งมาให้ข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอ ครม.พิจารณาได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ ด้าน นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของทีโอทีไปคัดลอกคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อนำมาประชุมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันได้สั่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปค้นข้อมูลการแก้ไขสัญญาสัมปทาน ระหว่างทีโอทีและบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ทั้ง 7 ครั้ง

รวมถึงการแก้ไขสัญญาการใช้เครือข่ายร่วม (โรมมิ่ง) ว่าเป็นการแก้ไขในสมัยใคร มีใครเป็นบอร์ดและเป็นผู้บริหารและพนักงานทีโอทีในช่วงนั้น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย