ดุสิตโพลคนมองยึดเงินทักษิณ-การเมืองแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกอาชีพ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 1,256 คน ในเรื่อง การตัดสินคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีผลต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างไร โดยพบว่า ในด้านการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.64 เชื่อว่า จะส่งผลทำให้การเมืองไทยร้อนแรง และนักการเมืองทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้น

ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ประชาชน ร้อยละ 45.7 ระบุ จะทำให้รัฐบาลมีรายได้ เพื่อนำไปบริหารประเทศเพิ่มขึ้น จากเงินที่ยึดคืนมา ส่วนในด้านสังคม ประชาชนร้อยละ 41.91 ระบุ ทำให้เกิดความกังวลกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะ การวางระเบิด

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 44.9 มีคะแนนนิยมในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ลดลง จากผลการตัดสินคดียึดทรัพย์ เพราะแสดงให้เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ มีความผิดจริงตามกระแสข่าวต่างๆ ที่ออกมาก่อน ที่จะมีการตัดสินคดี สอดคล้องกับคะแนนนิยมที่มีต่อฝ่ายค้าน ซึ่งลดลงเช่นกัน โดยให้เหตุผลว่า ลำพัง พ.ต.ท.ทักษิณ คงไม่สามารถกระทำผิดได้ ต้องมีลูกน้องคอยช่วยเหลือ ซึ่ง ประชาชน ร้อยละ 52.82 เห็นว่า หลังจากการตัดสินคดีแล้ว พ.ต.ท.ทักษิณ ควรยอมรับคำตัดสิน และมุ่งหน้าทำธุรกิจต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด