เลือกนายใหม่รักบี้ฯเป็นหมัน

เมื่อ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ นายวิโรจน์ นวลแข นายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมาคมรักบี้ฯ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่แทน นายวิโรจน์ นวลแข ที่หมดวาระการทำงานในเดือนก.พ.ปีนี้ โดยมีสโมสรสมาชิกและคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนงคับคั่ง หลังมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า มีสโมสรสมาชิกไม่ยอมรับการเสนอชื่อ นายอนุชา โมกขะเวส เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ตามที่ผ่านการเลือกจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ก่อนการประชุม นายวิโรจน์ ขอความเห็นจากที่ประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ซึ่งมีการประชุมที่ห้องประชุม รร.วชิราวุธวิทยาลัย เนื่องจากประชุมครั้งที่ผ่านมามีผลเป็นโมฆะ เพราะมีการตรวจสอบว่า มีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้การตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเลือกนายกสมาคมฯ ที่ผ่านมาโมฆะไปด้วย ซึ่งประเด็นนี้มีการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางภายในที่ประชุม โดยเฉพาะผู้แทนจากสโมสรตำรวจขอให้มีการตรวจนับองค์ประชุมครั้งนี้ว่าครบหรือไม่ ก่อนประชุมครั้งต่อไป ซึ่งนายกสมาคมฯ ขอให้มีการข้ามไปประชุมในประเด็นอื่น ๆ ก่อน เพื่อให้รับรองการทำงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องแผนงานและงบดุล

อย่างไรก็ตามในที่สุดการประชุมไม่สามารถดำเนินไปได้ เนื่องจากมีผู้แสดงความเห็นให้เลื่อน การประชุมครั้งนี้ไปก่อน เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการเป็นสมาชิกสามัญ และการเข้าเป็นสมาชิกสามัญที่มีสิทธิในการโหวตเสียงในที่ประชุม และนายกสมาคมฯ ขอให้โหวตเพื่อลงมติว่าจะให้มีการเลื่อนประชุมหรือประชุมต่อไป ซึ่งสโมสรสมาชิกสามัญออกเสียงให้เลื่อนการประชุม 29 เสียง และไม่ให้เลื่อน 8 เสียง นายกสมาคมฯจึงตัดสินให้การประชุมครั้งนี้ยกเลิก

หลังการประชุมที่ต้องยกเลิกไป นายวิโรจน์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ตนเองนึกไม่ถึงว่าการประชุมใหญ่ฯ ครั้งนี้จะมีความวุ่นวายขนาดนี้ โดยจะเร่งจัดดำเนินการเพื่อจัดประชุมใหญ่อีกครั้งให้ได้ก่อนเดือน มิ.ย.นี้ เนื่องจากรักบี้จะเปิดฤดูกาลแข่งขัน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด