ศาลปค.ยกคำร้องมินิบัสขอคุ้มครองชั่วคราว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอของ นายธนวัฒน์ สุวรรณสุข พร้อมพวกรวมสี่ร้อยห้าสิบสี่คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ และคนขับรถมินิบัสสีเขียว ที่ขอให้ศาลปกครองกำหนดมาตรการ บรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา ด้วยการสั่งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( ขสมก.) อนุญาตให้รถมินิบัสสีเขียว ให้บริการเดินรถตามปกติไปก่อน จนกว่าจะมีรถใหม่ตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับ ขสมก.โดยเหตุผลที่ยกคำร้อง เนื่องจากคำร้องของผู้ร้องไม่สมควรแก่เหตุในการบรรเทา ทั้งเรื่องที่อ้างว่าปชช.จะเดือดร้อนจาการหยุดวิ่งของมินิบัส และการที่อ้างว่า ขสมก.เปลี่ยนเงื่อนไขในการดัดแปลงปรับปรุงรถ ไม่สามารถทำได้ทันนั้น คำร้องนี้จึงยกไป