สศค. เผย ศก.ขยายตัวดี คาด GDP Q1 โต 5.8%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะนี้ ถือว่า ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จากเดือน ม.ค. 2553 ที่มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น มาอยู่ในระดับที่ร้อยละ 4.1 ส่วนอัตราการว่างงานลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.9 หรือ ประมาณ 350,000 คน รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว ถึงร้อยละ 17.1

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทางเศรษฐกิจในขณะนี้เชื่อได้ว่า หากสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีความรุนแรง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ในไตรมาสแรกของปีนี้จะสามารถขยายตัว ได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว หรืออยู่ที่ ร้อยละ 5.8 นายสาธิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนหนี้สาธารณะ ต่อ GDP ในขณะนี้อยู่ในระดับที่ ร้อยละ 45.6 และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับที่ 112.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด