หอการค้าเล็งปรับประมาณการณ์ศก.ใหม่ มีค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางศูนย์พยากรณ์ ได้คาดการณ์แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2553 โดยประเมินไว้ 3 กรณี กรณีแรก สถานการณ์ทางการเมืองยังคงมีเสถียรภาพ ปัญหามาบตาพุดแก้ไขได้ในช่วงครึ่งปีแรก ภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และมาตรการไทยเข้มแข็ง สามารถเดินหน้าได้ คาดว่า จีดีพีของประเทศ จะขยายตัวได้ร้อยละ 3-4 และมีโอกาสเป็นไปได้ถึง ร้อยละ 65 กรณีที่ 2 สถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพ ปัญหาหมาบตาพุดแก้ไขได้ในช่วงกลางปี และมาตรการไทยเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างชัดเจน คาดว่า จีดีพี ของประเทศ จะขยายตัวได้ร้อยละ 4-5 และมีโอกาสเป็นไปได้ร้อยละ 15 และกรณีที่ 3 สถานการณ์ทางการเมืองขาดเสถียรภาพเกิดความวุ่นวาย มาบตาพุดไม่สามารถคลี่คลายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง ภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า คาดว่า จีดีพีของประเทศ จะขยายตัวได้ร้อยละ 2-3 และมีโอกาสความเป็นไปได้อยู่ที่ร้อยละ 10 โดยปัจจัยทางการเมือง ยังคง
เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นสูงสุด และภายในเดือน มี.ค. นี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ จะมีการประเมินสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศใหม่อีกครั้ง