พน.จับมือวท.นำร่องส่งเสริมพลังงานทดแทน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวงพลังงาน และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและส่งเสริม นววัตกรรม ด้านพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการนำร่อง การนำเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์ จากพลังงานชีวมวล เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม โดยจะนำร่อง 5 โครงการ ใน 2 ระบบ คือระบบการผลิตความร้อน ซึ่งจะทดแทนการผลิต แก๊ส LPG ได้ถึง 284,000 กิโลกรัมต่อปี หรือ คิดเป็นมูลค่า 5.68 ล้านบาทต่อปี และระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้ 1.5 ล้านหน่วยต่อปี หรือ คิดเป็นมูลค่า 4.5 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระยะ 15 ปี ที่มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน การใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้ได้ ร้อยละ 20 ของการใช้พลังงาน ภายในปี 2565 เพิ่มเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ