ดิ้นหาทางออกคดีมาบตาพุด

นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เร่งจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายในเดือน มี.ค. 53 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการลงทุนมาบตาพุดที่ชัดเจน ไปชี้แจงนักลงทุนญี่ปุ่น เนื่องจาก ในวันที่ 11-12 มี.ค. นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมจะไปโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่ไม่ต้องทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งกระทรวงเห็นว่ามีโครงการที่เข้าข่ายไม่ต้องทำอีไอเอ 10 โครงการจากจำนวน 64 โครงการที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับชั่วคราว

ทั้งนี้มีโครงการที่สอบถามกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตก่อนรัฐธรรมนูญ 2550 หรือไม่ โดยทั้ง 2 หน่วยงานชี้แจงว่ามี 5 โครงการที่ได้รับใบอนุญาตก่อนมีรัฐธรรม นูญและสามารถดำเนินการต่อได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด