ธ.โลกแนะปท.ต่างๆดำเนินนโยบายกระตุ้นศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจัสติน อี้ฟู หลิน หัวหน้าเศรษฐกร และรองประธานอาวุโสของธนาคารโลก ระบุว่า เศรษฐกิจโลก ส่งสัญญาณการฟื้นตัว แต่ยังคงไม่แน่นอนอยู่มาก และหนึ่งในความท้าทายสำคัญ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ คือ กำลังการผลิตที่มาก
เกินไป ซึ่งเสี่ยงทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยระลอกที่ 2 ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงต้องคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป ทั้งยังสามารถพลิกวิกฤติ ให้เป็นโอกาสในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
โดยรัฐบาลใช้เงินทุน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเศรษฐกิจสีเขียว เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแม้จะก่อให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในระยะยาว