ศาลปลดล็อก7โครงการมาบตาพุดสร้างต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าของโครงการ 7 บริษัทในโครงการมาบตาพุด จ.ระยอง เดินหน้าก่อสร้าง
ติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ทดลองระบบ และทดลองเดินเครื่องจักรต่อไปได้ แต่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ผู้ถูกฟ้องทั้ง
8 ต้องตรวจสอบ ให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด เนื่องจากศาลพิจารณาข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจสถานที่ ทั้ง 7 บริษัทแล้ว เห็นว่า การติดตั้ง
ทดสอบระบบต่อไป ไม่ได้กระทบต่อชุมชน จึงให้ทั้ง 7 บริษัท ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อไปได้
สำหรับ 7 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด, บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด, บริษัท
สยามโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด, บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัท พีทีที
ฟีนอล จำกัด และ บริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด