รองฯสุเทพเป็นปธ.ประชุมกอ.รมน.ทั่วประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หรือ กอ.รมน. จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนการบูรณาการความมั่นคง

โดยนำนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ หรือ นพช. ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 5 เรื่องได้แก่
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง
2.การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การให้ความสำคัญกับสถาบันหลักของชาติ
4.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5 .การให้ความสำคัญกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังนโยบาย

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าร่วมฟังนโยบาย อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 และนายถวิล เปลี่ยนสี เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เป็นต้น