สว.แจงเหตุไม่ผ่านร่างพรบ.ตรวจเงินแผ่นดิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ส.ว.สรรหา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่ง ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย กรณีที่ วุฒิสภา ไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ซึ่งที่ประชุม ส.ว. มีมติ 70/30 เสียง ไม่ผ่านกฎหมายดังกล่าว โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. อ้างว่า มติที่ออกมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย นายวิชาญ ยืนยันว่า มติ ส.ว. ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 และ มาตรา 141 ที่กำหนดว่า การจะผ่าน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ นั้น ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และการอ้างต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ส.ว. ไม่ได้พิจารณาตามมาตรา 302 วรรค 5 ถือว่า ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะ สตง. ไม่ได้มีการให้ ส.ว. พิจารณา ในมาตราดังกล่าว ขณะเดียวกันเห็นว่า การยื่นคำร้องดังกล่าว ไม่น่าจะสามารถทำได้ เพราะการพิจารณาของ ส.ว. เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่สามารถกระทำได้โดยชอบ ดังนั้น จึงเรียกร้องให้ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ให้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ศาลรัฐธรรมนูญ ส่งมายัง ประธานวุฒิสภา ให้กับ ส.ว.ทุกคน ได้นำเรื่องของการฟ้องร้อง ส.ว. เข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหารือโดยเร่งด่วน พร้อมกับให้ทำหนังสือไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขยายเวลาการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก 30 วัน เพื่อที่ ส.ว. จะได้จัดทำการชี้แจงอย่างถูกต้อง