''ชัย''ไม่เชื่อข่าวสินบนผู้พิพากษาคดียึดทรัพย์

ชี้คนเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ต้องมีเกียรติประวัติ มีความซื่อสัตย์สุจริต คาดหลัง 26 ก.พ. เรื่องก็ยังไม่จบ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด