นักลงทุนญี่ปุ่นหวั่นปัญหาการเมืองไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายซูสุมุ คุชิดะ เศรษฐกรอาวุโสและหัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรม ประเทศสิงคโปร์ เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนญี่ปุ่น ประจำปี 2552 ที่สำรวจระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ปี 2552 จำนวน 625 บริษัท พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่น เลือกประเทศจีน เป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ อินเดีย และ เวียดนาม ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 4 เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 5 ในปี 2551 แซงหน้า รัสเชีย ที่ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 5 เนื่องจาก ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.1 เห็นว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศักยภาพของภาวะเศรษฐกิจและตลาดในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปรรคที่นักลงทุนญี่ปุ่น กังวลเกี่ยวกับการลงทุนในไทย โดยร้อยละ 38.5 มีการแข่งขันกันที่รุนแรงขึ้นของบริษัทคู่แข่ง และร้อยละ 29.8 เห็นว่า การขาดแคลนบุคลากร ในระดับผู้บริหารรวมถึง ร้อยละ 27.9 เป็นเรื่องของความขัดแย้งปัญหาด้านสังคมและการเมือง ที่เคยเป็นจุดแข็งของประเทศไทย กลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญ