บินไทยแจงโค้ดแชริ่งร่วมนกแอร์วันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) เห็นชอบให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำโค้ดแชริ่ง หรือทำการบินร่วมกับสายการบิน นกแอร์ ใน 3
เส้นทาง ในประเทศ 3 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป โดยการบินไทย และ นกแอร์ จะจัดแถลงข่าวรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ในวันนี้ เวลา 13.00 น.

สำหรับรายละเอียดเส้นทางการบินในเบื้องต้น การบินไทยจะยังคงเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีไว้ วันละ 1เที่ยวบิน และให้สายการบินนกแอร์ บินในเส้นทางดังกล่าว วันละ 2 เที่ยวบิน ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และ
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ให้นกแอร์ ทำการบินแทน เส้นทางละ 2 เที่ยวบินต่อวัน