โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กทช.ชุดใหม่แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กทช.ได้รับหนังสือโปรดเกล้าฯเพื่อแต่งตั้ง กทช. ชุดใหม่ 4 คน อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ,
นายบัณฑูร สุภัควณิช , นายพนา ทองมีอาคม , และนายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร โดย กทช.ชุดใหม่ จะเป็นผู้ตัดสินใจหรือปรับเปลี่ยนราคาเริ่มต้นการประมูล 3 จี ที่ 4,600 ล้านบาทและ 5,200 ล้านบาทกับจำนวนใบอนุญาตให้บริการ
(ไลเซ่นส์) เดิมที่ 4 ใบ แต่มั่นใจว่าการใช้วิธีประมูลแบบออกชั่นจะไม่เปลี่ยนแปลง