''ประพันธ์''ปัดเตรียมคนรองรับเลือกตั้ง

วันนี้(22 ก.พ.) ที่โรงแรมรามาการ์เดน นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงการสัมมนา กกต. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้งและการสรรหาผู้ปฏิบัติงานว่า การประชุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเตรียมความพร้อมเผื่อการยุบสภา หรือเลือกตั้งใหญ่แต่อย่างใด หากแต่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา และหากมีการยุบสภาก็ต้องจัดการได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตนอยากให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่เหมือนทุกวันที่การเลือกตั้งอาศัยคนในพื้นที่ และต้องอบรมตลอดเวลา อีกทั้งยังมีข้อผิดพลาดจนนำมาสู่การร้องเรียนเป็นประจำ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด