พรทิวา ยังเดินหน้าประมูลข้าว 5 แสนตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ยังคงดำเนินการประมูลข้าวในสต๊อกรัฐจำนวน 5 แสนตัน โดยยืนยันว่า ดำเนินการได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการระบายข้าว พร้อมกันนั้นช่วงเวลานี้ยังเหมาะสมในการระบายข้าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยระบุไว้ อย่างไรก็ตามหากวันพรุ่งนี้ไม่มีเอกชนรายใดเสนอ ก็ถือว่าการประมูลจบลง ไม่ถึงขั้นประกาศล้มประมูล แต่ก็น่าเสียดายและเสียโอกาส เพราะราคาข้าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 18,000-19,000 บาทต่อตัน แต่ขณะนี้โดยรวมปรับตัวลดลงมาจากหลายสาเหตุ จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่า จะระบายหรือไม่

ส่วนกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการระบายข้าวถึง 2 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ สร้างผลกระทบพอสมควร แต่วิธีการระบายข้าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการผ่านคณะอนุกรรมการระบาย
ข้าวพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเห็นว่าช่วงนี้ เหมาะที่จะระบายข้าว จึงให้กรมการค้าต่างประเทศไปดำเนินการ เพื่อให้สต๊อกข้าวรัฐบาลลดลง เพราะในช่วง 1-2 เดือนปริมาณข้าวเปลือกนาปรังจะออกสู่ตลาด ทำให้ปริมาณข้าวเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งคงไม่มีปัญหาหากนายกรัฐมนตรีและนายไตรรงค์ ต้องการให้ล้มประมูลข้าวครั้งนี้ แต่ขณะนี้ถือว่ายังไม่มีการล้มประมูลข้าว