หนุนดูไบกระตุ้นนักธุรกิจไทยฟื้นเชื่อมั่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สรุปสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจดูไบเวิลด์ ในการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ของนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ว่า เศรษฐกิจดูไบ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดูไบเวิลด์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของเศรษฐกิจในดูไบทั้งหมด เมื่อดูไบเวิลด์ประสบปัญหา จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
แต่อย่างไรก็ตาม จากงบประมาณที่รัฐบาลกลางของ UAE ได้อนุมัติ เพื่อให้การช่วยเหลือดูไบ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ สามารถฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่ง ไม่ส่งผลกระทบรุนแรง อย่างที่คาดการณ์ไว้ โดยนักธุรกิจไทยที่จะทำการค้ากับ
ทางดูไบ จะต้องแสดงความเชื่อมั่น และต้องเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่ต้องการมิตรทางการค้า มากกว่าการเป็นคู่ค้าเพียงอย่างเดียว นักธุรกิจไทย จึงต้องให้ความสำคัญ กับการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อการค้าถาวรในอนาคต โดยในปีนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ คาดว่า จีดีพี ของ UAE และภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยรวมจะขยายตัวได้ร้อยละ 5