ไทยเล็งใช้ปท.อื่นศูนย์กลางส่งออกแทนดูไบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเดินทางเยือน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ว่า จะร่วมรับฟังการสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ UAE หลังจาก ประสบปัญหาวิกฤติดูไบเวิลด์ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อตลาดการค้าส่งออกไทย ไปยัง ดูไบ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครดูไบ ซึ่ง นางศรีรัตน์ กล่าวว่า ประเทศไทย ควรลดการพึ่งพาดูไบ ในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย หรือ GCC ระหว่างที่ ดูไบ ยังประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและนักธุรกิจยังขาดความเชื่อมั่น แต่ควรหันไปให้ความสนใจกับประเทศอื่น ๆ ใน GCC ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติดูไบเวิลด์ และวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยยังคงมีกำลังซื้อสูงมาก อาทิ ประเทศกาตาร์ และประเทศบาห์เรน รวมทั้ง เมืองอื่น ๆ ใน UAE

อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน UAE เป็นประตูการค้าสำคัญ และเป็นคู่ค้าในอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีมูลค่าการค้าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าปีละ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ