ทีจีชงครม.ใช้อนุญาโตฯ สัญญากู้เงินซื้อแอร์บัส A330-300

ทีจีชงครม.ใช้อนุญาโตฯ สัญญากู้เงินซื้อแอร์บัส A330-300

ทีจีชงครม.ใช้อนุญาโตฯ สัญญากู้เงินซื้อแอร์บัส A330-300 เกี่ยวกับ กระทรวงคมนาคม

คมนาคมเสนอ ครม.ขอใช้ ระบบอนุญาโตตุลาการ สัญญากู้เงินระยะยาว จัดหาเครื่องบิน แอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ ของการบินไทยวงเงินกว่า 2 หมื่นล้าน


แหล่งข่าวจากทำเนียบ รัฐบาล เปิดเผยว่าในการประชุม ครม. วันที่ 23 ก.พ. นี้ กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ครม.อนุมัติใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ สัญญาจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานกรรมการการบินไทย แจ้งว่าเนื่องจากมติ ครม.วันที่ 28 ก.ค. 2552 ระบุว่าการทำสัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ไม่ควรผูกมัดสัญญา จึงมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด หากจะใช้ระบบอนุญาโตตุลาการต้องขอ ครม.เป็นครั้งๆ ไป

"สัญญาการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ ของการบินไทยและ ผู้ให้กู้ร่วม คือ BNP Paribas และ Yalyon โดยมี Export Credits Guarantee (ECAs) เป็นผู้ค้ำประกัน มีข้อกำหนดให้กรณีมีข้อพิพาทมอบอำนาจให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด การบินไทยฯ ได้แจ้งมติ ครม.วันที่ 28 ก.ค. 2552 ให้ผู้ให้กู้ร่วมทราบ พยายามเจรจาให้นำการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ออกจากสัญญาจัดหาเงินกู้ แต่ไม่สำเร็จ ตามธรรมเนียมปฏิบัติการจัดหาเงินกู้ระยะยาวในรูปแบบ ECA Financing นั้น ECGD ในฐานะ Lead Guarantor ผู้ให้กู้ร่วมให้ทำและเจรจาต่อรองสัญญาแทน ระบุว่า การระงับข้อพิพาทโดยระบบอนุญาโตตุลาการเป็นส่วนที่มีความสำคัญในสัญญา" แหล่งข่าวระบุ

ดังนั้น เมื่อการบินไทยไม่ สามารถยกเว้นการใช้ระบบอนุญาโตตุลาการในการจัดหาเงินกู้ครั้งนี้ได้ จำเป็นต้องให้ ครม.อนุมัติใช้ระบบอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทกรณีนี้โดยด่วน เพื่อให้ทันตามสัญญาจัดหาเงินกู้ของเครื่องบินลำแรก ภายใน 4 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ วันที่ 28 ก.พ.นี้ หากไม่ได้รับอนุมัติจะส่งผลกระทบ ต่อการทำธุรกรรมจัดหาเงินกู้ครั้งนี้และต่อไป เนื่องจาก ECGD อาจทบทวน หรือยกเลิกการค้ำประกันเงินกู้ ทำให้มีปัญหาการจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว เพื่อชำระค่าเครื่องบินที่เหลือ

แหล่งข่าวกล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2550 ครม.มีมติเห็นชอบให้การบินไทยเช่า เครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 8 ลำ มาใช้งานในระยะ 5-10 ปี ต่อมา ครม.วันที่ 27 พ.ย. 2551ให้ทบทวนมติ ครม.วันที่ 19 มิ.ย. 2550 โดยให้เปลี่ยนจากการเช่าดำเนินการ (Operating Lease) เป็นวิธีเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เป็นวิธีเช่าทางการเงิน ต่อมาการบินไทยได้ ดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพื่อชำระเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการ Financial Lease สกุลเงินเยน โดยใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แบบไม่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ เหลือเพียงจัดหาเครื่องบินอีก 6 ลำ

สำหรับการจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพื่อจัดหาเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ จะรับมอบเครื่องปี 2552 จำนวน 4 ลำ ปีนี้อีก 2 ลำ รวมเงิน 582 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.03 หมื่นล้านบาท ด้วยวิธีการ Financial Lease โดยใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้การบินไทยขอรับประกันเงินกู้จาก ECAs

 

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด