ทดสอบเครื่องตรวจระเบิด''HEDD1''ล้มเหลว

นักวิชาการเชื่อไม่น่าตรวจหาสารวัตถุระเบิดได้ตามที่อ้าง หลังเครื่องไม่ตรวจเจอสารระเบิดที่ตัว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด