วุฒิฯนัดแลถงเปิดคดีถอดถอนนพดล 2 มี.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อพิจารณากระบวนการถอดถอน นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีฯต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด สั่งการลงนามแถลงการณ์ร่วม ระหว่างไทยกัมพูชา สนับสนุนกัมพูชา ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก นายนพดล ได้ขอเพิ่มพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา จำนวน 6 รายการ อาทิ รายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 จำนวน 7 ฉบับ ความเห็นองค์การยูเนสโก ในคำแถลง
การณ์ร่วม ระหว่างไทยกัมพูชาและความเห็นของคณะกรรมการกฤฎีกา ที่ระบุว่า การทำหนังสือสัญญาเป็นอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ โดย นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการป.ป.ช. ได้คัดค้านคำขอ โดยระบุว่า ไม่สามารถรับรองพยานหลักฐานดังกล่าวได้ เนื่องจาก ไม่ปรากฏอยู่ในชั้นของการไต่สวน อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคำขอของผู้ถูกกล่าวหา จำนวน
5 รายการ ส่วนอีก 1 รายการ ที่ไม่มีการอนุญาตนั้น เนื่องจาก ไม่มีพยานหลักฐานดังกล่าว พร้อมนัดวันแถลงเปิดคดี ในวันอังคารที่ 2 มี.ค.นี้