พณ.ตั้งเป้าส่งออกไปคูเวตเพิ่มขึ้น15%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเดินทางเยือนประเทศคูเวต เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไทยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทย ไปยัง คูเวต ในปีนี้ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ขณะที่ ปี 2554 มูลค่าการส่งออกไปยังคูเวต เชื่อว่า จะสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 25 โดยประเทศไทยจะเร่งผลักดันให้คูเวตเป็นประตูระบายสินค้าไทยในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย และจะมุ่งเน้นให้คูเวต มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยโดยตรงให้มากขึ้น จากปัจจุบันมีการนำเข้าผ่านประเทศที่ 3

อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ยังกล่าวอีกว่า ในปีนี้ รัฐบาลคูเวต ได้มีการประกาศใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 5 ปี วงเงิน 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทย ในการขยายช่องทางการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งอาคารและแรงงาน รวมทั้ง การสนใจเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทย อาทิ ธุรกิจสุขภาพ โรงพยาบาล การท่องเที่ยว ปศุสัตว์ และความร่วมมือจากพลังงาน