พณ. เผย ยอดส่งออก ม.ค. 53 โตร้อยละ 30.8

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึง ภาวะการค้าระหว่างประเทศ เดือน ม.ค.53 ว่า การส่งออก มีมูลค่า 13,723 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ การนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.8 คิดเป็นมูลค่า 13,208 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เดือน ม.ค. 53 ไทยเกินดุลการค้า 516 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่า มูลค่าการส่งออก ตลอดทั้งปี 2553 จะเติบโตตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ร้อยละ 14 หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.7 แสนล้านดอลลาร์