ดัชมีความเชื่อมั่นมค.สูงสุดรอบ45เดือน

ดัชมีความเชื่อมั่นมค.สูงสุดรอบ45เดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ภายในเดือนมกราคม ปี 2553 พบว่า ค่าดัชนีที่ระดับ 115.4 ปรับตัวขึ้นจากเดือนธันวาคม ปี 2552 ที่ระดับ 113.6 ซึ่งค่าดัชนี ปรับตัวเพิ่มเกิน 100 เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงสุด ในรอบ 45 เดือน ทั้งนี้ เป็นผลจากการส่งออกของไทย ที่ยังขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการเปิดเสรีการค้าไทยอาเซียน ทำให้ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนผู้ประกอบการดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ต้องการให้รัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหามาบตาพุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน รวมถึง แก้ไขปัญหาการเมือง ให้เกิดความสมานฉันท์ด้วย