เฟด ขึ้นดอกเบี้ยมาตรฐานอีกร้อยละ0.50

INN News

สนับสนุนเนื้อหาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอีกร้อยละ 0.50 โดยให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. นี้ เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.75 โดยการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นดอกเบี้ยที่ เฟด เรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน

โดยแถลงการณ์ ของ เฟด ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นของภาวะตลาดเงิน ซึ่งเฟดมีเป้าหมายที่จะผลักดันการปล่อยกู้ให้กับสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับ การปล่อยสินเชื่อพิเศษ ใน
ช่วงนี้ เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา และยังระบุด้วยว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในครั้งนี้ จะไม่นำไปสู่ภาวะการเงินตึงตัวทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รวมทั้งยังไม่ส่งสัญญาณ ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแนวโน้มเศรษฐกิจ
หรือ นโยบายการเงิน