ผบ.ทบ.แถลงใช้GT200ต่อ-ยินดีให้สอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมข้าราชการระดับสูงของกองทัพบกแถลงยืนยันจะให้เจ้าหน้าที่ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานของกองทัพ ใช้เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ต่อไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยืนยัน
ว่า ใช้งานได้จริงและมีผลงานจากการใช้เครื่องดังกล่าว และรัฐบาลยังไม่ได้มีการสั่งห้าม รวมถึงมีเครื่องมือที่ตรวจสอบ
วัตถุในระยะไกลมาทดแทนในขณะนี้ พร้อมกันนี้ยังกล่าวด้วยว่า การออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลอีกด้านจากผู้ใช้งาน และไม่ได้เป็นการแสดงว่า ตนยืนคนละข้างกับนายกฯ เพราะทางกองทัพ ยอมรับผลการ
ทดสอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมขอให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าใจ

ส่วนกรณีการจัดซื้อเครื่อง GT200 นั้น ผู้บัญชาการทหารบก ยืนยัน ไม่ได้มีการทุจริตตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต โดย
ระบุว่า การที่กองทัพบกสั่งซื้อเครื่องดังกล่าวมาใช้นั้นเป็นการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ โดยทุกอย่างดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกรมสรรพาวุธ แต่หากฝ่ายไหนมีข้อสงสัย ทางกองทัพก็พร้อมให้ตรวจสอบ ซึ่งหากพบว่ามีการทุจริตจริง
ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด