ค้าภายในยันไม่จำเป็นต้องกักตุนน้ำตาลทราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำตาลทรายในขณะนี้ว่า ไม่ได้เกิดการขาดแคลนภายในประเทศ ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก และซื้อน้ำตาลทรายกักตุนไว้ เนื่องจาก ปัญหาในขณะนี้เกิดขึ้นจากที่ ยี่ปั้วบางรายไม่สามารถสั่งซื้อน้ำตาลทรายได้ตามปริมาณที่จะนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจาก ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกสูงขึ้น จนทำให้ผู้ส่งออกหันมาซื้อน้ำตาล ที่ใช้บริโภคภายในประเทศ เพื่อส่งออกแทน

ซึ่งกรณีนี้ ทางกรมการค้าภายใน ได้ให้คณะกรรมการแต่ละจังหวัด กำกับดูแล และตรวจสอบการจำหน่ายน้ำตาลทรายในจังหวัด รวมทั้ง เรื่องการลักลอบส่งออกอย่างใกล้ชิด

อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้รับรายงานว่า มียี่ปั้วบางราย แอบขึ้นราคาน้ำตาลทราย แต่ขณะนี้ ทางกรมยังไม่มีหลักฐานเอาผิด