ขอคุมราคาเนื้อหมูที่ ก.ก.ละ 115-125 บาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้มีสินค้าหลายชนิด ที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งเนื้อสุกร ชำแหละ มะนาว และผักชี โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาเนื้อหมูแดงในขณะนี้ มีราคาอยู่ที่กิโลกรัม ละ 115-125 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาในปีก่อน ที่ราคากิโลกรัม ละ 110-115 บาท โดยในวันพรุ่งนี้ ทางกรมการค้าภายใน จะไปหารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ถึงสถานการณ์ราคา และจะขอให้คุม
ราคาอยู่ในระดับนี้ต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในตอนนี้ทางกรมการค้าภายใน ได้จับตาสถานการณ์ราคาปุ๋ยเหล็ก และทองแดงอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหลายชนิดที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่เริ่มฟื้นตัว