แกนนำพรรคร่วมทานมื้อเที่ยง-ไร้เงานายก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ หัวหน้าพรรคกิจสังคม กล่าวก่อนรับประทานอาหารกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่า เป็นการรับประทานอาหารกันอย่างปกติ ไม่ได้เป็นทางการ
ส่วนกรณีที่ นายกฯ ไม่ได้มาร่วมด้วยนั้น เห็นว่า หากติดภารกิจ ก็คงมาไม่ได้ ทั้งนี้ ระหว่างการรับประทานอาหาร จะหารือเรื่องทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้เน้นเรื่องการเมือง

อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารของพรรคร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ มีแกนนำในแต่ละพรรค เข้าร่วมกันครบ ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย มี นายเนวิน ชิดชอบ และ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทยพัฒนา มี นายบรรหาร ศิลปอาชา และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคประชาธิปัตย์ มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ด้านความมั่นคง ในฐานะ เลขาธิการพรรค พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา มี น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะ หัวหน้าพรรค และพรรคเพื่อแผ่นดิน มี นายพินิจ จารุสมบัติ

ด้าน นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคกิจสังคม กล่าวก่อนรับประทานอาหารกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่าเป็นการรับประทานอาหารกันอย่างปกติไม่ได้เป็นทางการ ส่วนกรณีที่นายกฯไม่ได้มาร่วมด้วยนั้น เห็นว่าหากติดภารกิจก็คงมาไม่ได้ ทั้งนี้ในระหว่างการรับประทานอาหารจะหารือเรื่องทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้เน้นเรื่องการเมือง

อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารของพรรคร่วมรัฐบาลในครั้งนี้มีแกนนำในแต่ละพรรคเข้าร่วมกันครบ ประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทยมี นายเนวิน ชิดชอบ และ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทยพัฒนามี นายบรรหาร ศิลปอาชา และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคประชาธิปัตย์มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯด้านความมั่นคง ในฐานะเลขาธิการพรรคพรรครวมใจไทยชาติพัฒนามี น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค
และพรรคเพื่อแผ่นดินมี นายพินิจ จารุสมบัติ