เกียรติจ่อนำผลสรุปหวยออนไลน์เสนอนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานคณะทำงานศึกษาหวยออนไลน์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากการประชุมของคณะทำงาน โดยมีข้อเสนอ 4 - 5 แนวทาง ที่มีความเป็นไปได้และถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ผิดข้อสัญญา ซึ่งแต่ละแนวทางจะมีผลดีและเสีย แตกต่างกัน และแนวทางที่เสนอมา ทุกแนวทางจะไม่มีการพิมพ์สลากเพิ่มเติม จากปกติ 50 ล้านฉบับ และการกุศล อีก 8 ล้านฉบับ ทั้งนี้ ได้เตรียมนำข้อเสนอทั้งหมด เสนอต่อนายกฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ โดยคาดว่า วันพรุ่งนี้จะได้แนวทางที่ชัดแจน

นอกจากนี้ นายเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า เครื่องจำหน่ายหวยออนไลน์นั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละแนวทางที่นำเสนอไป อีกทั้ง จะไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ เพราะยังสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ต่อไป