ตีกลับพรบ.4แสนล.หลังกฤษฎีกาพบบกพร่อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าพระราชบัญญัติเงินกู้ 400,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี ได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความปัญหาข้อกฎหมาย ตามที่กรรมาธิการร่วมของรัฐสภาเสนอ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้คำตอบมาแล้วว่า มีปัญหา 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ แนวทางของรัฐสภาว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไร คือจะประชุมร่วมกันของรัฐสภา หรือ แยกประชุมทีละสภา และยังมีปัญหาเรื่องข้อสังเกตว่า หากเป็นการประชุมร่วมกัน จะเกินจากรัฐธรรมนูญกำหนด ส่วนเรื่องที่ 2 คือการตั้งกรรมาธิการ โดยประธานรัฐสภา อาจเกินกว่าขอบเขตอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ และผู้ที่ชี้ขาดได้คือ ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่มีช่องทางในการยื่นและจะมีการส่งเรื่องกลับไปให้กรรมาธิการร่วมต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ได้พูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วถึงความเห็นแตกต่าง กรณีพระราชบัญญัติองค์กรอิสระมาบตาพุด ส่วนกรณีความเห็นที่ไม่ตรงกันของกรรมการ 4 ฝ่าย และกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการพยายามทำความเข้าใจต่อไป