กษิตย้ำรัฐไม่กุเหตุป่วนเชื่อมั่นคงคุมได้

กษิตย้ำรัฐไม่กุเหตุป่วนเชื่อมั่นคงคุมได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธรัฐบาลไม่ได้มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ตามที่กลุ่มคนเสื้อแดงกล่าวหา ซึ่งในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมแผนสมบูรณ์เพื่อรับมือการชุมนุมทางด้านงบประมาณ เครื่องมือ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ว่า ในแต่ละสถานการณ์ จะรับมืออย่างไร โดยใช้กฎหมายเป็นตัวตั้ง ควบคุมการประท้วงตามหลักสากล ทั้งนี้ในส่วนของตนเอง และกระทรวงการต่างประเทศ ที่ตกเป็นเป้านั้น นายกษิต กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในแผนของรัฐบาลที่จะต้องดูแล ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะต้องวิตก แต่ตนก็จะระวังตัวไม่ประมาท และมั่นใจว่า ขีดความสามารถของฝ่ายความมั่นคงจะดูแลได้ นอกจากนี้ นายกษิต ยังกล่าวถึงกรณีที่คนไทยถูกศาลกัมพูชาพิพากษาให้จำคุกว่า ทางการไทยได้ขอข้อมูลจากทางการกัมพูชาตลอด แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขณะนี้ จึงได้มีการขอร้องพวกองค์กลาง และ NGO ที่มีการติดต่อกับกรมราชทัณฑ์กัมพูชา ให้ช่วยเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพ และสภาพจิตใจ ของคนไทยที่ถูกจำคุก ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศ ก็จะร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงมหาดไทย ติดต่อกับทางครอบครัวของบุคคลดังกล่าวว่า ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการช่วยเหลือในด้านใดบ้าง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการกระจายข่าวสาร
สถานการณ์ทางการเมืองของไทย ในขณะนี้ให้กับนานาประเทศรับทราบผ่านทางสถานทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อให้
ความมั่นใจกับประชาคมโลก ว่า รัฐบาลจะสามารถดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ และรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศได้ ขณะที่ในก่อนหน้านี้ ตนก็ได้บรรยายแผนสรุปรับมือของรัฐบาลต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ
จะเกิดขึ้นให้กับคณะทูต และหอการค้าต่างประเทศรับทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีคณะทำงานอย่างต่อเนื่องที่มี
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน มีศูนย์บัญชาการอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบก ส่วน
การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร กับประชาชนนั้น ก็เป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์

ส่วนความเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายกษิต กล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้
ข้อมูลกับนานาประเทศเป็นระยะๆ ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย และรัฐบาลไทยอย่างไร ซึ่ง
ประเทศต่างๆ ก็ตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น โดยจะต้องใช้วิจารณญาณว่าจะยินยอมให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ใช้ประเทศนั้นเป็นฐาน
ทางการเมืองหรือไม่