นิพิฏฐ์เผยบช.ภ.1ไม่ซื้อตำแหน่งแต่โยกแทน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการสอบสวน การซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ในกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังเข้าสอบถามข้อเท็จจริงจาก พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กรณีมีข้อร้องเรียน เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการแต่งตั้งโยกย้ายระดับรองผู้บังคับการ จนถึงสารวัตร ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ว่า ผลการสอบสวนไม่พบว่า มีการซื้อขายตำแหน่งแต่
อย่างใด มีเพียงเรื่องที่ถูกโยกย้ายข้ามอาวุโส ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปว่า การโยกย้ายดังกล่าว มีความผิดปกติหรือไม่ โดยจะนำรายชื่อผู้ที่สมควรพิจารณาได้รับการเลื่อนขั้น มาเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาแล้ว คาดว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ ในการตรวจสอบ ก่อนส่งเรื่องให้นายกฯ ต่อไป

ขณะที่ พล.ต.ท.กฤษฎา ให้เหตุผลในการโยกย้ายข้ามอาวุโส เนื่องจาก ตามหลักเกณฑ์การประเมินโรงพักในตำรวจภูธรภาค 1 โรงพักใด ที่มีคะแนนต่ำสุด จะต้องถูกโยกย้ายในระดับสัญญาบัตรทั้งหมด

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด