ศก.ฟื้นจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่4,600ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม 2553 ว่า มีนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 4,644 ราย ทุนจดทะเบียนจำนวนกว่า 11,800 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ได้มีการจดทะเบียนสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ โดยการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจในเดือนมกราคม ขยายตัวสูงสุด นับตั้งแต่ ปี 2549 เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น และผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้น ขณะที่ สถิติการจดทะเบียนยกเลิกกิจการในช่วงเดือนมกราคม มีจำนวน 1,338 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีการจดทะเบียนเลิกกิจการทั้งสิ้น 1,308 ราย