สสว.ปลื้มรองเท้าไทยบุกอินเดียทะลุเป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมรองเท้าไทย นำทีมโดยนายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริม SMEs สสว. นำผู้ประกอบการรองเท้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ
จำนวน 15 ราย เข้าร่วมงาน