นายกฯ เลิกมาตรการน้ำฟรี 31 มี.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ที่ประชุมปลัดกระทรวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ได้มีการหา
รือถึงเรื่อง 5 มาตรการ 6 เดือน ที่จะครบกำหนดสิ้นสุด ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอยู่ แม้เศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่ยังคงต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับล่าง โดยมีแนวคิดที่จะ
ต่ออายุมาตรการขึ้นรถเมล์ฟรี และขึ้นรถไฟชั้น 3 ฟรีออกไปรอบละ 3 เดือน เหมือนกับที่ผ่านมา แต่ยกเลิกมาตรการค่าน้ำฟรี เนื่องจาก เห็นว่า ค่าบริการน้ำประปาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และประชาชนสามารถแบกรับภาระรายจ่ายได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการน้ำฟรี ออกไปอีก 3 เดือน แต่ปรับลดปริมาณการใช้น้ำลง จาก 50 คิว เหลือ 30 คิว โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.นี้